Privacybeleid Cheappy
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 03-11-2022

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cheappy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Cheappy niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Cheappy respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cheappy
Gevestigd aan de Prins Bernhardstraat 104, 9251 GM, Burgum, Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Cheappy
Prins Bernhardstraat 104
9251 GM Burgum
Nederland

Website : https://www.cheappy.net/
Email : cheappy.net@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cheappy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cheappy@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cheappy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Cheappy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Webbrowser cookies

Onze site kan "cookies" gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. De webbrowser van de gebruiker plaatst een cookie op hun harde schijf voor archiverings doeleinden en soms om informatie over hen bij te houden. Gebruikers kunnen ervoor kiezen hun webbrowser in te stellen om de cookie te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. Als ze dit doen, dan is het mogelijk dat sommige delen van de website mogelijk niet correct werken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cheappy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cheappy) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cheappy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Heeft u een account aangemaakt en heeft u op onze website een bestelling geplaatst en betaald dan zijn wij verplicht van de belastingdienst deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Voor- en achternaam  : Bewaartermijn 7 jaar  Reden: Verplicht belastingdienst boekhouding
Geslacht                      : Bewaartermijn 7 jaar Reden: Verplicht belastingdienst boekhouding
Adresgegevens          : Bewaartermijn 7 jaar Reden: Verplicht belastingdienst boekhouding
Telefoonnummer        : Bewaartermijn 7 jaar Reden: Verplicht belastingdienst boekhouding
E-mailadres                : Bewaartermijn 7 jaar  Reden: Verplicht belastingdienst boekhouding

Heeft u een account aangemaakt en heeft u op onze website geen bestelling geplaatst maar alleen een account aangemaakt dan hoeven wij deze gegevens niet te bewaren, wij bewaren deze gegevens alleen om u onze nieuwsbrief te sturen met actuele aanbiedingen.

Voor- en achternaam : Bewaartermijn 2 jaar  Reden: Nieuwsbrief
Geslacht                      : Bewaartermijn 2 jaar Reden: Nieuwsbrief
Adresgegevens          : Bewaartermijn 2 jaar Reden: Nieuwsbrief
Telefoonnummer        : Bewaartermijn 2 jaar Reden: Nieuwsbrief
E-mailadres                : Bewaartermijn 2 jaar  Reden: Nieuwsbrief

Na het verstrijken van deze periode zullen wij u gegevens permanent verwijderen 

Delen van persoonsgegevens met derden

Cheappy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. Cheappy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voor keurs instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cheappy en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cheappy@ziggo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cheappy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cheappy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
cheappy.net@gmail.com

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: https://www.cheappy.net/nl/cms/contact/